Krigiska ord ger fler regelbrott

Text:

De företagsledare som inte vill att anställda ska bryta mot etiska riktlinjer, bör inte använda sig av krigsmetaforer. Ord som war, ’krig’, fight, ’kämpa’, och battle, ’strid’, får medarbetarna att begå övertramp.

Forskare vid Brigham Young university, USA, har studerat hur företagsledares ordval påverkar medarbetarna. Det visar sig att ett uppskruvat tonläge, laddat med krigsmetaforer, uppmuntrar till regelbrott.

I ett brev uppmanades företagets säljare att ”kriga” mot konkurrenterna, att ”kämpa” för varje kund och att ”vinna striden”. Resultatet blev att många säljare gick in på nätet och smutskastade konkurrenterna på anonyma forum. En annan grupp fick ett identiskt brev – men utan de krigiska metaforerna. Ingen i denna grupp tog initiativ till smutskastning.

Säljarna reagerade inte bara olika på formuleringarna. De säljare som agerade oetiskt försvarade sig också med att hänvisa till företagsledarens tuffa retorik.