Kretta

Text:

Kretta har, åtminstone i talspråk, åter börjat användas i betydelsen ’gnälla, klaga’.

Med samma betydelse används whina (whajna, vajna) av engelskans whine, ’gnälla’. Men kretta är enligt Språkrådet trevligare, eftersom det faktiskt är ett gammalt svenskt dialektord som fått liv igen.

I Svenska Akademiens ordbok och Rietz gamla Svenskt dialektlexikon kan man läsa att kretta använts åtminstone sedan 1600-talet i betydelser som ’gnälla, klaga, bråka, käbbla, knysta, reta’. Det har också använts om bjäfsande, gläfsande djur. Ordet är av ovisst ursprung, men tycks även ha funnits i tyskan och nederländskan.