Kosmos måste översättas

Text: Maria Leijonhielm

Ulf Danielsson är professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet. Hans forskning, liksom hans populärvetenskapliga böcker, handlar främst om kosmos och strängteori. För att förstå något av detta obegripligt stora och lika obegripligt lilla, krävs bilder från den tillvaro vi känner till.

- Vi människor är biologiska varelser med vissa basala erfarenheter. Allt komplicerat, abstrakt och sammansatt försöker vi referera till personliga fysiska och mentala upplevelser, säger Ulf Danielsson.

Därför, menar han, är vart och vartannat uttryck vi använder en bild. I vetenskapens värld går det till på samma sätt, även om steget mellan det abstrakta och konkreta kan synas långt.

- Jag uttrycker mig inte bara i bilder när jag ska vara populärvetenskaplig. Också för min egen skull måste jag översätta det abstrakta till något vardagligt och påtagligt. Det är till exempel fullständigt omöjligt att föreställa sig universums elva dimensioner. Till hjälp kan jag ta bilden av ett blankt pappersark som kan rullas ihop, knycklas, vikas ...

När det gäller en matematisk uträkning är det inte ekvationen i sig som är avgörande för forskningen. Det svåra är att välja rätt bild för hur essensen i problemet ska beskrivas.

- Inom till exempel kvantmekaniken kan det vi brukar kalla partikel ibland bättre liknas vid en våg. För forskaren gäller det att välja den metafor som passar bäst för tillfället.

Det kan kännas som om en sådan bild drabbar som en blixt från ovan, men Ulf Danielsson är övertygad om att "intuition" kommer sig av en mer eller mindre omedveten bearbetning av upplevelser och erfarenheter.