Konferenser söker nya tolkar

Text:

Stora internationella konferenser ropar efter tolkar – speciellt sådana som kan tolka till svenska. Därför startar en ny utbildning i konferenstolkning vid Stockholms universitet i höst. Tolk- och översättarinstitutet, som håller i kursen, har som mål att få fram tolkar som i första hand kan arbeta för Europeiska unionen.

De som söker kursen måste ha svenska som modersmål och kunna tolka från minst två språk. Ett av dem ska vara engelska eller franska. De andra språken kan till exempel vara tyska, spanska, italienska, nederländska eller finska. För att söka kursen måste man ha en kandidatexamen i bagaget.