Kom närmare andra med metaforer

Text:

Metaforer får oss att uppleva att vi står varandra nära. De hjälper oss att förstå andra människors personlighet och känslor, hävdar två psykologiforskare från University of Western Ontario, Kanada.

En metafor är ett uttryck där bildledet ersätter sakledet. I stället för att tala om ålderdom kan man till exempel använda metaforen livets höst. Metaforer påverkar vårt tänkande på flera sätt. I synnerhet resulterar de i att förståelsen för andra personers känslor ökar.

I ett försök fick deltagarna läsa en berättelse som antingen var laddad med uppenbara metaforer eller en där metaforerna inte var lika påtagliga. Därefter fick de titta på fotografier av ögonpar för att identifiera vilka känslor som ögonen förmedlade. De testpersoner som hade läst texten med tydliga metaforer var betydligt bättre på att förstå hur personerna på bilderna kände sig.

I ett annat försök läste deltagarna olika noveller. Sedan fick de bedöma relationerna mellan de olika gestalterna i texten. Slutsatsen var att de personer som använde framträdande metaforer i sina samtal ansågs stå närmare varandra.