Kohotell

Text:

På flera håll runt om i landet har man startat så kallade kohotell. I den lilla byn Näshulta i Sörmland drog man i gång ett kohotell för att försöka vända den negativa befolkningstrenden. Genom kohotellet får fler personer möjlighet att kombinera djurhållning med andra jobb och kan då bo kvar på orten. Sveriges Television rapporterar på sin webbplats: ”En idé för att vända siffrorna är att bygga ett kohotell. Där skulle korna vara under vintertid. När våren kommer så hyr bönderna djuren av det eventuella bolag som äger och driver hotellet. För böndernas del skulle detta innebära en ökad flexibilitet.”