Klarspråk inte alltid önskvärt

Text:

Myndigheterna strävar i regel efter att skriva begripligt - men inte alltid. Klarspråket ska inte gå för långt. Merja Koskela, professor i tillämpad lingvistik vid Vasa universitet i Finland, har undersökt de finländska och svenska skattemyndigheternas webbplatser. Under seminariet Myndigheternas svenska i Helsingfors konstaterade hon att Skatteförvaltningen i Finland ibland förmodligen medvetet undvek klarspråk:

- "En systematisk hantering av skatteriskerna har en positiv inverkan på skatteintäkternas inflöde", är en skonsammare formulering än det som skattmasen egentligen menar: "Vi har koll på skattefusket, så gör hur ni vill för vi tar ändå in våra pengar."