Jobbskugga

Text:

Att jobbskugga är att göra praktik på en arbetsplats. Man ”skuggar” sin handledare. Jobbskuggningen förefaller vara lösligare än till exempel den praktiska arbetslivs­orienteringen, praon, som finns beskriven i läroplanen för grundskolan. Det verkar heller inte som om jobbskugga är förbehållet grundskole­elever. Internationella program­kontorets webbplats informerar till exempel om möjligheten för yrkeslärare att jobbskugga på ett företag utomlands.