Jiddisch får eget litet blad

Text:

Dos blettele, ’Lilla bladet’, är Sveriges första tidskrift på jiddisch. Bakom initiativet står tre jiddischstudenter i Lund. Jiddisch utgör tillsammans med samiska, finska, meänkieli och romani Sveriges minoritetsspråk. Exakt hur många som talar jiddisch i dag i Sverige är osäkert, men de uppskattningar som gjorts pekar på mellan 1 000 och 4 000 talare. Jiddischstudenterna Ida Olniansky, Niklas Olniansky och Linda Gordon vill med Dos blettele bidra till att stärka och utveckla språket. Tidskriften handlar om populärkultur och ska utkomma med fyra nummer om året.