Jantelagen inget för Jarlabanke

Text: Marit Åhlén

Så här skaldade den gode Jarlabanke på en runsten:

Jarlabanke lät resa dessa stenar till minne av sig själv medan han levde. Och han gjorde denna bro för sin själ. Och han ägde ensam hela Täby. Gud hjälpe hans ande.

Runstenen står vid den så kallade Jarlabankes bro i Täby norr om Stockholm. För att understryka sitt budskap ytterligare nöjde Jarlabanke sig inte med att låta rista en runsten och bygga en imponerande bro. Nej, han lät utföra inte mindre än fyra runstenar med i det närmaste likalydande text, och resa två vid varje broände. Två av dem finns kvar vid bron, medan två för flera hundra år sedan forslades bort och murades in i väggen på Danderyds respektive Fresta kyrka. Men nu står de resta på kyrkogårdarna. Alla fyra stenarna är alltså bevarade.

Och som om detta inte vore nog: vid Vallentuna kyrka står ännu en sten som Jarlabanke låtit rista till minne av sig själv. Den har en snarlik text, ristad två gånger på stenens båda sidor. Men brobyggandet är här utbytt mot informationen att han "gjorde denna tingsplats".
Jarlabankes bro är en typisk runstensbro. Det handlar inte om en bro av den typ vi tänker på när vi hör ordet
i dag. En runstensbro var snarast en vägbank där man med ris, stockar och stenar höjt vägen och gjort den fastare där den passerade ett sankt och fuktigt område. Att Jarlabankes bro var en imponerande anläggning vet vi av bevarade teckningar från 1600-talet. Själva vägbanken kantades av ett stort antal skriftlösa stenar.

Jarlabanke och hans släktingar har, i fyra generationer, låtit rista, eller fått sig tillägnade, ett tjugotal runstenar i sin närmiljö. Jarlabankes farfar Östen var den förste upplänning vi känner till som begav sig på pilgrimsfärd till Jerusalem (läs mer om detta i Spåktidningen 6/08). Hans farmor Estrid tog efter Östens död Ingvar till man och bosatte sig i Skånela en dryg mil nordväst om Täby. En av Östens och Estrids fyra söner hette Ingefast, och han fick tillsammans med Jorun sonen Jarlabanke.
Jarlabankes runstenar till minne av honom själv har gjort honom känd och ihågkommen. Utanför kommunhuset i Täby står en stor staty av en viking som ska föreställa Jarlabanke. Och Jarlabankes bro blev häromåret restaurerad, så ungefär tusen år efter sin tillkomst är den åter ett imponerande monument.