Jafaican tar över efter cockney

Text:

Londondialekten cockney kommer att dö ut inom trettio år. Den är på väg att ersättas av jafaican, en blandning av just cockney och den engelska som talas i Bangladesh och på Jamaica. Det förutspår Paul Kerswill, professor i sociolingvistik vid universitetet i Lancaster, i en omfattande studie av jafaican, skriver London Evening Standard. Studien ska publiceras nästa år.

Förklaringen till förändringen ligger i att östra London - cockneyns vagga - har blivit en språklig smältdegel, där många invånare i dag inte har engelska som modersmål. Och eftersom många äldre cockneytalare har flyttat från området lär sig de yngre ofta engelska av personer som själva har påverkats av den språkliga mångfalden. Cockney blandas med andra typer av engelska. Rapparna Ms Dynamite och Dizzee Rascal tillhör de mest kända jafaican-talarna.

Jafaican kännetecknas av uttryck som sick, 'bra', creps, 'joggingskor', low batties, 'lågt sittande byxor', och buff, 'attraktiv'.