Ironi och personangrepp i pamflettform

Text:

En motsvarighet till dagens bloggbävningar, som debatten om FRA-lagen, uppstod redan för drygt tvåhundra år sedan. I en annan form. När vi fick tryckfrihet i Sverige skapades en flod av pamfletter, med anonyma och ofta ironiska röster.

– Karakteristiskt för 1769 års debatt var att den var mycket interaktiv – man svarade på varandras texter, säger Anna Gustafsson, som nyligen disputerade vid Lunds universitet. I sin avhandling analyserar hon  pamfletter skrivna i Sverige 1769 och 1809.

En fjärdedel av de politiska pamfletterna 1769 innehåller någon form av ironi. Ironierna förekommer oftast då en debatt uppnått en viss hetta. De går gärna till personangrepp. När sedan Anna Gustafsson jämför med debatten fyrtio år senare har ironin minskat med hälften.