Inlägg viktigare än innehåll

Text:

har du svårt att få till fyndiga inlägg på Facebook? Då kan du sänka ambitionsnivån och  i stället satsa på kvantitet - det viktiga är inte vad man skriver, utan att man skriver. Håkan Selg, Institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet, har sammanställt en rapport om användarmönster på internet. Enligt rapporten utgör kontakterna på Facebook användbara nätverk, och du behöver inte vässa din formuleringskonst för att säkra dem. Bara det faktum att du skriver något gör att du dyker upp i andras nyhetsflöde. Därmed påminns "vännerna" om din existens och banden stärks.