Ingen Dolores i familjen Chong

Text:

Familjen Gallardo, med spanskt ursprung, döper­ sin nyfödde son till Alfonso. Paret Roberts, som har sina rötter i Storbritannien, ger sin dotter namnet Susan.

Globalisering och förflyttning mellan länder till trots, fortsätter vi att välja namn som är kopplade till den kulturella­ och etniska grupp som vi ursprungligen tillhör. Det visar en ny studie av geografer vid University college London och University of Auckland. 
 
Efter att ha kartlagt namn på 118 miljoner människor från 17 länder fann de att våra förnamn och efternamn hänger ihop i globala ”namnnätverk” förknippade med etnisk till­hörighet. Sannolikheten att familjen Chong, med kinesiskt ursprung, ska döpa en dotter till Dolores är därför liten.
 
Tidigare har man kartlagt­ befolkningar genom att studera ursprunget för varje enskilt namn i telefonkata­loger och valregister. Att koppla ihop förnamn och efternamn är en ny, effektivare metod att bestämma etnicitet, något som är användbart för forskning om till exempel folkhälsa och i samhällsvetenskap.