Inga kommentarer, tack!

Text:

Om en artikel på nätet får många läsarkommentarer riskerar den att sjunka i läsvärde. Ett stort antal kommentarer kan göra att texten uppfattas som mindre trovärdig och mindre intressant än om den har få kommentarer. ¶ I Svenska Dagbladet redogör Lovisa Sunnerholm och Ebba Hultkvist för sin kommentarstudie, som de genomfört på Handelshögskolan i Stockholm. I studien fick 450 personer läsa samma artikel, med olika blandning  av kommentarer: positiva  eller negativa, många eller få, seriösa eller oseriösa. ¶ Läsarna uppfattade huvudtexten påfallande olika beroende på de kommentarer som följde. De negativa kommentarerna sänkte artikelns trovärdighet, och det spelade heller ingen roll om kommentarerna var kloka och eftertänksamma  eller helt oseriösa.