Hvarföre sofva om qvällen?

Text:

Hur stavade vi förr? Svenska Akademien bygger en webbplats, där man kan få svar på den frågan. När man skriver in ett ord med den moderna stavningen, visas stavningen av ordet i tidigare utgåvor av SAOL, Svenska Akademiens ordlista. Den första upplagan av ordlistan kom 1874 och den senaste, som är den trettonde, 2006. Ett exempel är stavningen av ordet varför som har förändrats från hvarföre till hvarför och sedan till dagens varför. Stavningsreformen 1906 innebar att många ord fick den stavning som de har i dag. Webbplatsen är under uppbyggnad men kan användas redan nu.