Hur modern är du egentligen?

Text: Lars Melin

Ska du hänga med, ska du hänga på modeordet modernitet. Sedan en tid är det mest kultursidor som använder det, men just nu finns ordet i en text nära dig. Men se upp!

Töntarna använder det i stället för modernism, en konstnärlig riktning som inte behöver något namn.

Slow performers använder det för något modernt i största allmänhet.

Trendnissarna för tankeströmmar i det rättänkande västerlandet.

Men spjutspetsarna, de ser tillbaka på moderniteten som ett tragiskt skede före post­modernismen.

Du måste själv ta ställning för eller emot moderniteten.

Det är jättehippt att vara emot: ”Själva lever vi i en flytande modernitet, ett limbo där det framför allt gäller att överleva, med en livsstil som sprider olust.”

Men akta dig, så att du inte hamnar i det traditionella, så bäst att vara för. ”… handlar det om att markera modernitet, hög hippfaktor och ett varumärke som ligger så långt bort från skämmig och traditionell verksamhet som möjligt.”

Lycka till!

Allra bäst vore dock att använda ordet i dess etablerade betydelse, det vill säga ett åsiktspaket som kom med upplysningen: hellre klarhet än snårigheter, hellre experimentell vetenskap än spekulativ, hellre argument än känslor. Hoppas att det blir modernitet snart igen!