Hoppande höjer betyget

Text:

Långa ord i uppsatser ger bättre betyg. Så kallade grammatiska metaforer står högt i kurs när svensklärarna be­dömer elevernas texter.

Den grammatiska metaforen innebär att en företeelse som brukar uttryckas genom en viss grammatisk form i stället uttrycks genom en annan form. Det kan vara en adjektivisering – som i de såg en hoppande kanin, i stället för de såg en kanin hoppa. Men den kanske vanligaste grammatiska metaforen är en nominalisering: de såg kaninens hoppande i stället för de såg kaninen hoppa.

Ulrika Magnusson, forskare i svenska som andraspråk, har undersökt elevers skrivande i årskurs nio och på gymnasiet. Studien visar att de grammatiska metaforerna blir betydligt fler på gymnasiet. Med dem är det lättare att relatera företeelser till varandra och föra komplexa resonemang. På gymnasiet ingår kanske kaninens hoppande i en diskussion rik på grammatiska metaforer – som gnagande, sladdbitande, husdjursansvar och kloklippning.