Hjärnan finner felen själv!

Text:

Hjärnaktiviteten hos deltagarna i studien övervakades med EEG. Forskarna inriktade sig på en signal som kallas event-related potential, ERP. Med den kan man fånga förändringar i hjärnans elektriska aktivitet.

Korta meningar presenterades för försökspersonerna – ett ord i taget. Några av meningarna innehöll grammatiska fel.

Forskarna lät toner ljuda i alla meningar. I de felaktiga meningarna ljöd tonen antingen före eller efter felen. Genom att mäta reaktionstiden på tonen kunde de kolla hur det stod till med närvaron.

Det visade sig att även när deltagarna inte lade märke till felen så svarade hjärnan på dem.