Hela internet under fingrarna

Text:

Nu ska internet bli mer tillgängligt för personer med nedsatt syn. Nya läsplattor kan visa hela webbsidor i punktskrift.

Internettexter är i dag svåråtkomliga för många som inte är normalseende. De vanligaste hjälpmedlen är så kallade brailledisplayer, som visar en rad i taget med punktskrift, och en taltjänst som läser upp det man pekar på med musen.

- Det är svårt att navigera på en webbplats när man bara kan läsa en rad åt gången. Och varken taltjänsten eller displayen kan registrera bildinformation, säger Tiina Nummi- Södergren, ordförande  i Synskadades riksförbund.

Displayerna kostar dessutom runt 70 000 kronor styck. Men ny teknik ska göra surfandet bättre och billigare. Forskare vid North Carolina state university har tagit fram ett sätt att visa punktskrift med hjälp av hydraulik, det vill säga använda vätskor för att överföra, lagra och styra energi. En sådan läsplatta skulle kunna visa såväl text som reliefbilder på hela sidor. Den nya tekniken kostar en sjundedel av vad dagens alternativ kostar. En prototyp väntas bli klar 2011.