Härmapor förstår bättre

Text:

Nu är det fritt fram att härmas. I alla fall om man vill förstå vad folk säger. I en ny studie, som presenteras i Psychological Science, har det framkommit att en främmande dialekt kan bli mer begriplig om man försöker imitera den.

De tre forskarna Patti Adank, Peter Hagoort och Harold Bekkering har låtit nederländare lyssna till hundra meningar på en för dem okänd dialekt. Vissa blev tillsagda att upprepa meningarna genom att härma dialekten, andra att upprepa dem på sin egen dialekt, bara lyssna eller skriva ner dem direkt efter att de uttalats.

Det visade sig att de som blivit anvisade att härma den obekanta dialekten också var de som bäst hade förstått innebörden i det sagda.

Generellt fungerar människor så att vi - ofta helt omedvetet - imiterar varandra när vi kommunicerar. Ju längre tid vi talar med varandra, desto mer närmar vi oss vår samtalspartner, bland annat i fråga om uttal och kroppsspråk. Detta beteende kan alltså göra att vi förstår varandra bättre.