Handskrift gynnar inlärning

Text: Linda Forssell

Vi lär oss bokstäver effektivare om vi skriver dem för hand än om vi knackar fram dem på ett tangentbord. Känslan av pennan mot pappret och handen som följer bokstävernas linjer. Allt sådant kan ha betydelse för hur vi memorerar skriften. ¶ När vi skriver för hand får hjärnan gensvar från motoriken och en rad sinnen. Bokstäverna sätter på så sätt avtryck i det motoriska minnet i hjärnans talcentrum. Tecknens form verkar alltså kopplas till vårt sätt att uttala dem - vilket främjar inlärningen. ¶ Detta framhåller neurofysiologen Jean-Luc Velay vid Institutet för kognitiv neurovetenskap i Marseille och läsforskaren Anne Mangen vid universitetet i Stavanger. De redovisar en studie där ett antal vuxna fick lära sig ett helt nytt alfabet. En del av dem lärde sig bokstäverna via handskrift, en del via tangentbord. ¶ Några veckor senare visade de som lärt sig skriva för hand avsevärt bättre resultat när de skulle erinra sig bokstäverna. Samtidigt var den del av hjärnan som styr talets motorik aktiverad. De som lärt sig alfabetet tangentledes hade inte någon aktivitet där.