Graviditetsord

Text:

  1. Fertilitetsturism. Barnlösa västerlänningar reser i allt större utsträckning till länder där bättre möjligheter finns till bland annat provrörsbefruktning och surrogatmödraskap. 
  2. Embryoadoption.  Par som saknar både ägg och sperma kan adoptera ett embryo. Metoden är dock inte laglig i Sverige.
  3. Social nedfrysning. Efter engelskans social freezing. En ung kvinna kan se till att hennes ägg blir nedfrysta, så att hon kan göra karriär i lugn och ro. När det är dags att bli gravid plockas äggen fram.