Göteborgskan knör sig in

Text:

Nu kan man avnjuta go göteborgska på flera håll än i Göteborg, rapporterar Dagens Nyheter. Dialekten sprids snabbt längs Västkusten. ¶ Det är projektet Dialektutjämning i Västsverige som har undersökt språkförändringar  i bland annat Göteborg, Uddevalla, Trollhättan, Borås och Skara. Dessutom har man lyssnat efter språkliga nyheter  på mindre orter och landsbygden mellan dessa städer.  ¶ I projektet, lett av Institutet för språk och folkminnen, har man sett hur folk anammat göteborgskan. Nyinspelningar av talare, främst unga, har jämförts med arkivinspelningar av hur folk talade förr. ¶ Störst genomslag har göteborgskan fått i Bohuslän, till exempel i Stenungsund, men även söder om Göteborg kan man nu snappa upp typiska göteborgska dialektdrag. ¶ De starkast påverkade orterna ligger i det område som kallas Storgöteborg, enligt Statistiska centralbyråns definition, påpekar Östen Dahl på Lingvistbloggen. Spridningen har säkerligen också att göra med att folk flyttar från centrala Göteborg till mindre orter runt omkring, eller att de pendlar till jobb och skola inne i staden. ¶ Om Göteborgsvitsarna sprids i samma takt som dialekten är ännu okänt.