Geladan närmast apa efter människan

Text:

Att smacka med läpparna kan vara ett steg mot mänskligt tal. Och inga andra smackar som geladan, en babianliknande apa som enbart finns på det etiopiska höglandet. Arten kombinerar smackandet med ljud som påminner om tal. ¶ Forskare vid universitetet i Michigan har studerat geladans unika beteende. Att apor både kan göra ljud som påminner om människans och samtidigt göra olika ansiktsrörelser är känt sedan länge, men det är bara geladan som kombinerar dessa egenskaper med läppsmackande. Forskarna tror sig därför ha hittat en trolig väg för hur människans språk har utvecklats. ¶ Studien, som är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Current Biology, föreslår dessutom att geladans läppsmackande fyller samma funktion som mänskligt småprat. Det skapar gemenskap och har kanske först och främst en social betydelse.