Garderob

Text: Bo Bergman

 

På 1600- och 1700-talen lånade svenskan och några andra germanska språk in det franska garde-robe, ’plats där kläder förvaras, klädkammare’. Engelskan var ännu tidigare ute: redan under medeltiden införlivades både garderobe och den fornnordfranska formen wardrobe. Första ledet i den formen för oss till ursprunget: det germanska wardon, ’uppmärksamt rikta blicken mot, bevaka, skydda’, som lever vidare bland annat i det svenska verbet vårda. Germanskt w, v blev g i franskan: vårda – garder, ’bevara, förvara’; vante – gant, ’handske, vante’.
 
Också andra delen av garde-robe är germansk: den kan sägas vara samma ord som tyska Raub och svenska rov. Det germanska grundordet betydde ursprungligen ’bortrivande, bort­slitande’, därefter ’det som slets bort från den dödade­ fienden; (krigs)byte’, särskilt ’kläder som rövats från fienden’. Också det enkla franska ordet robe, ’klädedräkt, kläder’, lånades in i svenskan, först uttalsenligt stavat råbb. Det betyder numera ’festklänning’ och stavas robe eller rob. 
 
I botten ligger ett germanskt verb med betydelser som ’bryta, riva sönder, göra hål i’, som också har gett upphov till svenska röv, med grundbetydelsen ’hål, (ändtarms)öppning’.