Gamla begrepp – nya kategorier

Text:

I Dagens Nyheter porträtterades en ung man med ett ”virtuellt” kontor, där kollegerna kunde ”chatta med varandra i pratbubblor eller röstprata via Skype”. I dag, när det finns flera sätt att prata än via den fysiska talapparaten, har det alltså skapats ett nytt ord: röstprata. Här följer några liknade uppdelningar av äldre företeelser:

  1. Post. E-posten är i dag vanligare än snigelposten.
  2. Medier. Flaschiga nya medier skiljs ut från de hederliga gammelmedierna, till exempel papperstidningar.
  3. Bloggar. De relativt nya bloggarna har redan delats upp i ordrika långbloggar och korta mikro- och nanobloggar.
  4. TV-apparater. De som införskaffat platt-tv skrattar åt dem som ännu har tjock-tv.