Gå i takt – och hör sen!

Text:

Det är inte bara sociala band som får oss att promenera i takt. Förklaringen kan också vara att vi hör bättre än när vi går i otakt. Det skriver forskare vid Örebro universitet i en studie publicerad i tidskriften Noise & Health.

I testet fick deltagarna lyssna på en berättelse av Selma Lagerlöf. Samtidigt spelades störande fotsteg – omväxlande från personer som gick i takt och från personer som inte gick i takt. Ljudstyrkan från de störande stegen var densamma båda gångerna. Men när fotstegen som störde kom från personer som gick i otakt fick deltagarna skruva upp volymen mer för att kunna höra berättelsen.

Forskarna tror att det för länge sedan kan ha varit en evolutionär fördel att gå i takt. Eftersom man då hör bättre, kan det ha varit lättare att upptäcka exempelvis om rovdjur eller fiender närmade sig.

Läs mer: ”Våra fotsteg kan ha varit första steget till språk” – i kommande nummer av Språktidningen.