Förr var vi skyldiga att ge

Text:

Psykologiprofessorn Patricia Greenfield har med nätverktyget Google Ngram viewer studerat hur ord minskat eller ökat över tid. Sedan har hon dragit slutsatser av ordbruket och våra skiftande värderingar.

Orden choose, ’välja’, och get, ’få’, har ökat i användning från år 1800 och framåt. Patricia Greenfield ser det som ett tecken på stadssamhällets individualism och materialism. Obliged, ’skyldig, tvungen’, och give, ’ge’, minskar under samma period. Det tolkar hon som en effekt av de avtagande sociala plikter som främst hör ihop med landsbygden.