Fler Stålka, Mienna och Pulk

Text:

Länge har samer bytt släktnamn till mer svenskklingande namn. De samiska namnen har kunnat innebära diskriminering, liksom andra namn som inte låter typiskt svenska. Men nu har trenden vänt, enligt en avhandling av Märit Frändén vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.  Fler behåller, eller byter tillbaka till, sina samiska släktnamn - allt som ett led i en starkare samisk identitet.

Per Niila Stålka bytte 2004 från sin svenske farfars släktnamn, Albinsson, till sin farmors mors, Stålka.

- Det namnet dog ut när farmors mor gifte sig i början av 1900-talet, säger Per Niila Stålka. Det kändes bra att väcka liv i namnet, och föra det vidare i släkten.

Märit Frändén undersöker det samiska släktnamnsskicket i Sverige under en period, från cirka 1920 och framåt, då  synen på samer förändrades  i grunden. Från att ha varit en förtryckt folkgrupp har samerna nu fått erkänd status som nationell minoritet.