Färre jag i texter av högdjur

Text:

Människor med makt använder ordet jag mer sällan än personer med låg status. Män använder också färre pronomen i första person singular (som jag, mitt, min) än vad kvinnor gör.

Dessa intressanta – och kanske överraskande – upptäckter gjorde psykologiforskaren James Pennebaker, när han av en slump började analysera texter med hjälp av ett datorprogram. Han intygar för tidskriften Scientific American Mind att just pronomen kan avslöja en hel del om en människa, som kön, ålder, social ställning och personlighet. 

När han och hans studenter på University of Texas började analysera sina egna mejlkonversationer, blev det uppenbart att antalet I, ’jag’, minskade ju högre upp i den akademiska hierarkin skribenten stod. Det gällde speciellt de meddelanden som hög­statuspersoner skrev till studenter. Studenternas brev till Pennebaker var till exempel fullklottrade med ’jag’-ord, men hans egna till dem var mer eller mindre ’jag’-fria. James Penne­baker tror att det kan ha att göra med en omedveten vilja att markera distans.