Estelles morfar blir aldrig kung Karl XVI Gustav

Text:

När Gustav II Adolf i Lützendimman år 1632 utkämpade sin sista strid gjorde han det som Gustaf II Adolf. I dag stavas hans namn Gustav II Adolf. Och han är inte den enda kungligheten vars namn har ändrats. Den kung som i livet hette Carl XV stavas nu Karl XV. Drottning Christina har blivit Kristina. Grunden till stavningsförändringen lades när ecklesiastikminister Fridtjuv Berg år 1906 drev igenom en stavningsreform, där ett av huvudnumren var att v-ljud skulle skrivas med bokstaven v och inte f, fv eller hv.

Mediespråksgruppens skrivregler rekommenderar att kungar och drottningar från Oscar I och framåt får behålla den stavning de själva använde eller använder. I mediespråket­ kommer Carl XVI Gustaf inte att så småningom skrivas Karl XVI Gustav, utan den nuvarande regentens namn kvarstår oförändrat. Detsamma gäller det senaste tillskottet i familjen Bernadotte, prinsessan Estelle Silvia Ewa Mary. Ewa kommer aldrig att bli Eva.
 
kungahuset har inte samma syn på saken. Vid hovet är normen att de avlidna kungar och drottningar som den nuvarande regenten har träffat får behålla stavningen. Carl XVI Gustaf var fyra år när Gustaf V gick bort – eftersom kungen hann lära känna sin farfarsfar har stavningen inte ändrats.
 
Men Carl XVI Gustaf träffade varken Oscar I eller Oscar II, vilket för kungahusets del innebär att namnen, till skillnad från Mediespråksgruppens regler, stavas Oskar I respektive Oskar II.
 
– Gränsen går vid dem som kungen har träffat. Det är en språkregel hos oss, säger Marianne Bonbeck, informationssekreterare vid hovet.
 
Dessutom skriver kunga­huset titlar med inledande versal, till exempel Prinsessan Estelle, vilket inte är i linje med Språkrådets rekommenda­tioner.
 
När Sverige så småningom får en ny regent kan det bli dags för kungahuset att ändra stavningen, eftersom kronprinsessan Victoria inte har träffat vare sig farfarsfarfar Gustaf V eller farfarsfar Gustaf VI Adolf. Men om så blir fallet vill Marianne Bonbeck inte svara på i dagsläget.
 
– Det är en fråga för fram­tiden, säger hon.