Engelskan förslår inte längre

Text:

Britterna har aldrig behövt lära sig andra språk. Alla talar ju engelska. Så har det alltid hetat. Men nu föreslår en rapport från Brittiska akademien ett brett samarbete på alla nivåer för att främja språkkunskaperna i landet. Engelskan dominerar stort på arbetsplatserna i Storbritannien. Inom många områden är det det enda språk som talas. Det har visat sig vara dåligt för affärerna. Och för Storbritanniens inflytande globalt sett. Därför är efterfrågan på arbetskraft med språkutbildning och språkkunskaper stor på den brittiska arbetsmarknaden.