En stöt i rätt riktning för namnminnet

Text:

Du träffar någon du mött tidigare. Du famlar efter personens namn, men kan inte för ditt liv komma på det. Känner du igen dig? Då är du inte ensam; för många ter sig namnminnet ytterst svekfullt. Men nu finns det hopp. Namnminnet kan förbättras avsevärt vid elektrisk stimulans av hjärnans så kallade temporallob.

Ingrid Olson, forskare i psykologi vid Temple university i Philadelphia, USA, visar i en studie att namnminnet blir elva procent bättre när hjärnan får en liten dos elektrisk ström.

Ett antal försökspersoner fick förutom fotografier på kända personer även se bilder på  berömda geografiska landmärken. Under visningen av  porträtten förbättrades namnminnet om försökspersonernas temporallob stimulerades med elektriska impulser. Dock registrerades ingen skillnad när de ombads identifiera platserna.

Detta skulle kunna innebära att Ingrid Olson har lyckats lokalisera den plats i hjärnan där minnet för just personnamn finns.

Syftet med forskningen är dock inte främst att undvika vardagens pinsamheter, som att råka kalla en Anita för Anna, utan att underlätta för den som drabbats av en stroke att återfå namnminnet.