Empatiska barn hajar ironin

Text:

Barn har svårt att uppfatta ironi – men ju större inlevelseförmåga barnet har, desto lättare kan det tolka talarens syfte. Forskare vid University of Calgary, Kanada, har testat hur barns empatiska förmåga hänger ihop med hur de uppfattar sarkastisk ironi. Ett antal åtta- och nioåringar fick se föreställningar där dockor berömde varandra. Barnen fick ta upp en hajdocka om de tyckte att berömmet lät falskt, eller en ankdocka om det lät äkta. I ett separat test prövades barnens empatiska förmåga. De barn som fick högre poäng på detta, valde också oftare rätt mellan hajen och ankan.