E-cigarett

Text:

Den elektroniska cigaretten, e-cigaretten, innehåller ingen tobak. Den drivs med ett batteri som förångar flytande nikotin och gör det möjligt att andas in. Det finns dessutom nikotinfria e-cigaretter. Tobaksindustrin hävdar att e-cigaretten gör det lättare att sluta röka, andra anser att den är lika skadlig som en vanlig cigarett. Dagens Nyheter berättar att e-cigaretten kan vara på väg till Sverige: ”E-cigaretter kan bli en ny lockvara för tobaksindustrin när reglerna för cigaretter skärps.”