Dyslektiker har stark ljudkoppling

Text:

Kopplingarna mellan de delar av hjärnan som tolkar språkljud är starkare hos personer med dyslexi än hos andra. De starka kopplingarna kan förklara varför dyslektiker ofta har svårt att gå från ljudbaserad till visuell ordigenkänning: de fortsätter att ljuda fram varje enskilt ord, i stället för att tolka ordbilden, även i vuxen ålder.

Det är forskare i medicin vid Yale university som med magnetresonanskamera har skannat hjärnorna hos 179 barn och vuxna med dyslexi. Avbildningarna har sedan jämförts med motsvarande bilder av personer utan dyslexi. Flera viktiga skillnader uppenbarade sig.

En annan upptäckt var till exempel att de med dyslexi har svagare kopplingar mellan hjärnans visuella delar och de delar som kontrollerar uppmärksamhet. Detta kan vara en orsak till att dyslektiker har svårare att fokusera det skrivna ordet tillräckligt länge för att avkoda det.