Drinkorexi

Text:

Drinkorexi syftar på beteendet att svälta sig på dagtid för att kunna dricka kaloririk alkohol på kvällen – och förbli smal. Begreppet är vedertaget i Storbritannien och USA, men enligt Dagens Nyheter är det nu också mycket vanligt även i Sverige, speciellt bland unga tjejer.