Djupa samtal ger lycka – eller tvärtom

Text:

Den som har många djupa diskussioner är ofta lyckligare än den som främst ägnar sig åt ytligt småprat. Det visar en studie där forskare vid två amerikanska universitet har tjuvlyssnat på 79 studenters samtal. Personer som ansåg sig vara lyckliga samtalade i genomsnitt 70 procent mer än olyckliga, och de hade också fler innerliga konversationer. Missnöjda personer samtalade mindre och ägnade sig i större utsträckning åt vardagligt kallprat när de samtalade.

Om det är den förtroliga konversationen som skapar lycka, eller om lyckliga människor helt enkelt är mer pratsugna kan forskarna inte svara på. Men de tror på ett samband mellan meningsfulla samtal och lycka.

- Det har förmodligen att göra med att man känner band till andra människor, säger Simine Vazire, biträdande professor i psykologi vid Washington university.