Digitala dödahavsrullar

Text:

Dödahavsrullarna har blivit digitala. På internet kan man gratis detaljstudera högupplösta fotografier av de två­tusen år gamla pergamentfragmenten. Texterna är skrivna på hebreiska, men för den som vill ta del av materialet på ett modernare språk går det att klicka direkt i texten och få en engelsk översättning. Länge var rullarna bara tillgängliga för en exklusiv grupp forskare, som tvistade om publiceringsrätten. År 1991 bröts monopolet. Nu har internetföretaget Google och Israelmuseet i Jerusalem tagit fasta på materialet, som till stor del består av bibelhandskrifter. All­mänheten kan ta del av det på dss.collections.imj.org.il