Dialekter får spridning via sociala medier

Text:

En riktig snygging kan vara tidy inte bara i Wales, utan också i norra England. Och  något verkligt bra beskrivs inte längre som mint enbart  i Manchester, utan även i södra England. Erik Schleef, lektor i sociolingvistik vid universitetet i Manchester, förklarar de regionala uttryckens utbredning i engelskan med de sociala mediernas genombrott.

- Twitter, Facebook och sms uppmuntrar snabbhet och omedelbar förståelse, vilket innebär att användarna skriver som de talar och använder slang, dialektala stavningsvarianter och talspråk, säger han till Daily Mail.

Följden blir, enligt Erik Schleef, att regionala uttryck snabbt kan få nationell spridning eftersom de genom de sociala medierna snappas upp av många fler och tar plats  i vardagsspråket.