Det här är också koppar!

Text:

Vill du lära ditt barn vad en kopp är? Visa då koppar av olika färg, form och material, till exempel gröna tekoppar och vita plastkoppar. Då lär sig barnet ordet kopp snabbare, visar en ny psykologistudie från University of Iowa i USA. Chansen blir också större att barnet snabbare snappar upp nya ord över huvud taget.

Forskarna lät 18 månader gamla barn röja loss bland prylar. Vissa av dem fick leka med saker som hörde till samma definitionsmässiga kategori - som kopp - men som hade olika utseende. Andra fick bekanta sig med en rad likadana föremål i samma kategori.

En månad efter lekövningarna kunde de barn som sett olikartade ting lära sig nya ord mer än dubbelt så snabbt som de andra barnen. Psykologernas förklaring är bland annat att den förra gruppen hade lärt sig att inte bara observera föremålets form, utan också räkna in andra egenskaper, som material och funktion.