Deprimerade hör inte rösternas klang

Text:

Tjatter, klingande glas, musik. Samtal på ett cocktailparty tenderar att bli förvirrande. Om man dessutom är deprimerad, kan minglet förvandlas till en mardröm; depressionen gör att alla röster är lika svåra att höra. Rösterna låter dessutom likadant, oavsett vilka känslor de ger uttryck för. ¶ Zilong Xie, doktorand i kommunikationsvetenskap, har undersökt hur bra vi uppfattar tal som präglas av olika känslor. Han lät personer med olika grader av depression lyssna på en viss mening, som de sedan fick skriva ner. Meningen uttalades på olika sätt: glatt, ledset, förskrämt eller neutralt. ¶ De lyssnare som led av allvarlig depression hade svårt att uppfatta alla sorters röster – det spelade ingen roll vilken känsla dessa förmedlade. De lyssnare som hade lättare depressiva symtom kunde däremot komma ihåg rösternas olika känslolägen, och hade också lättare att minnas innebörden i det som sagts.¶