Depression kan ge sen utveckling

Text:

Förlossningsdepression kan försena barns språkutveckling. Under de första månaderna i livet ställer barn in sig på vissa språkljud och ansiktsrörelser. Andra ljud, som inte tillhör de språk som föräldrarna talar, sållas däremot bort. Denna process riskerar att fördröjas med flera månader om modern drabbas av förlossningsdepression.

Studien följde mammor och deras spädbarn. Genom att mäta barnens hjärtslag och ögonrörelser kunde forskarna följa hur de gradvis anpassade sig allt mer till moderns språk.