De nordiska namnen på ingång

Text: Eva Brylla

Redan förra året började flicknamn som Ingrid, Sigrid och Tyra dyka upp. Bland pojknamnen kunde vi se exempel som Sigge, Arvid och Tore.

Ska då detta tolkas som en form av nationalism eller förhärligande av det speciellt nordiska? Nej, knappast. Det är nog helt enkelt så att nordiska namn står på tur. Namnmodet går i cykler, och det finns ett behov av att skilja sig från det rådande läget. Så kan ske genom att man återanvänder gamla namn. Det tidigare modet måste ha fallit i glömska för att kunna återupptas. De nämnda namnen hade sin tidigare popularitetsperiod för cirka hundra år sedan, och nu är det alltså dags för dem igen.