Datorerna samtalar i grupp

Text:

När du ska boka en resa får du i dag ofta ringa och tala med en dator. Inom kort kanske du får tala med flera datorer samtidigt. Vitsen med det är att datorerna tillsammans kan svara på fler och mer komplexa frågor.

Men först måste datorerna lära sig den svåra konsten att veta när man får ta ordet. Fredrik Kronlid, doktor i allmän språkvetenskap, har för detta ändamål tagit hjälp av en känd teori från 1974, som innehåller de ganska fasta regler som vi människor följer när vi samtalar. Dessa regler har Fredrik Kronlid överfört till datorerna.

I sin avhandling visar han hur man kan skapa lag av mindre datorsystem som vart och ett är expert på sitt eget område. I ett lag som bokar resor kan det till exempel finnas ett system som sköter hotellbokningar, ett som sköter flygbokningar och ett som handhar hyrbilsbokningarna.