Danska vår tids tyska – i Skåne

Text:

Det svenska intresset för att lära sig danska har ökat i takt med att utbytet över Öresund har växt. Antalet studenter som läser danska vid Lunds universitet har nästan femdubblats sedan Öresundsbron invigdes år 2000.

– Danskan har blivit vår tids tyska, åtminstone här i Skåne, säger Lisa Christensen, docent i nordiska språk vid Lunds universitet, till Sydsvenskan.

Öresundsbron fyllde tio år i somras. Skåne är enligt Svenska Dagbladet den ekonomiska förloraren på bygget, medan Danmark drar in stora skatteintäkter på strömmen av svenskar som tar sig över Öresund. Varje dag arbetspendlar 18 000 svenskar över bron. Antalet danskar som gör samma resa i motsatt riktning är bara 600.

Det finns också tecken på att danskarna blir allt sämre på att förstå svenska. Tolken Linda Hoffmeyer upplever att svenskar och danskar ofta väljer att samtala på engelska med varandra.

– I större och större omfattning blir vi ombedda att ha tolk vid arrangemang, säger hon till Kommunikation og sprog.