Dansk teknik känner igen luriga fraser

Text:

Googles internetbaserade översättningstjänst, Google translate, ställer till det för språklärarna i Danmark. Sproglærerforeningen uppskattar att var tredje elev översätter hemuppgifter med hjälp av Google i stället för att använda grammatik och ordbok, skriver Politiken.

Och värre lär det bli. Anders Søgaard, lingvist vid Center for sprogteknologi vid universitetet i Köpenhamn, har i samarbete med Stanford university i USA utvecklat  Phrasal, ett översättningssystem som kommer att innebära betydligt mer träffsäkra resultat för den som tar Google till hjälp. Anledningen till att Googles översättningar ibland blir ofrivilligt komiska är att programmet har lärt sig att känna igen fasta uttryck. Om något annat ord stoppas in i en sådan fras blir programmet förvirrat. 'Vad får det lov att vara?', översätter Google idiomatiskt till What can I do for you? Men den som skjuter in ett lömskt nu i exemplet får programmet att tappa fattningen. Översättningen av 'Vad får det nu lov att vara?', blir kryptiska What may now be allowed to?

Maskinöversättning  går bet på upp till två tredjedelar av meningarna eftersom de innehåller avbrutna fraser. Phrasal kan till skillnad från dagens Google bättre hantera fasta uttryck där ordföljden har kastats om eller andra ord skjutits in. Anders Søgaard beskriver i Politiken tekniken som "en riktigt stor landvinning" som kommer att  öka översättningskvaliteten på nätet avsevärt.