Dags att ta djurens språk på allvar!

Text:

Valars sång, finkars kvitter och orangutangers skränande är mer lika mänskligt språk än man tidigare trott. ¶ Amerikanska biologer och matematiker har analyserat kommunikationen hos sju olika djurarter. Analysen visar att djurens läten är komplexa och obundna av yttre omständigheter. ¶ Forskarna har tidigare varit mer eller mindre eniga om att djurs läten är simpla. Varje enskilt ljud har betraktats som planlöst och begränsat av sådant som djurets känslor för stunden. Människans språk, däremot, har framhävts som komplext och oberoende av den omedelbara omgivningen. De grammatiska regler som styr vårt språk gäller alltid – oavsett situation. ¶ Vad den statistiska analysen av djurens läten visar är att kommunikation i djurvärlden – liksom den mellan människor – kan vara både sammansatt och obunden.