Cellgifter kan påverka språket

Text:

Patienter som har behandlats med höga doser cellgift kan få språkproblem. Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har låtit nära tusen män som blivit friska från testikelcancer svara på en enkät om hur de mådde – elva år efter diagnosen. De som hade behandlats med cellgifter, kemoterapi, uppgav talsvårigheter mer än dubbelt så ofta som de som inte hade fått den behandlingen.

– Männen som hade fått kemo­terapi kunde uppge att orden ofta kom i fel ordning, att de hade sagt andra ord än planerat och att de hade svårt att avsluta meningar, säger Johanna Skoog, doktorand vid Sahlgrenska akademin.

Forskarna utesluter inte att också andra funktioner, som minne och koncentration, kan påverkas av cellgifter.